Zásady ochrany osobných údajov

Skôr než začnete používať túto webovú stránku, pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť LJDM, s.r.o. pristupuje k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov používateľov našej webovej lokality veľmi zodpovedne. Keď spoločnosť LJDM, s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, našim cieľom je, aby ste sa vždy mohli spoľahnúť na to, že vaše súkromie rešpektujeme a vašim údajom je venovaná náležitá pozornosť.

Úlohou tohto vyhlásenia je stanoviť princípy, ktorými sa spoločnosť LJDM, s.r.o. riadi pri používaní osobných údajov, ktoré jej poskytnete. Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, webovú stránku nepoužívajte.

LJDM, s.r.o. bude dodržiavať vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov upravujúce zhromažďovanie a využívanie osobných údajov, ako je napríklad Švédsky zákon o ochrane údajov (Sw. Personuppgiftslagen 1998:204) platné pre činnosti spoločnosti LJDM, s.r.o.. Podľa Švédskeho zákona o ochrane údajov máte právo na prístup a opravu či doplnenie vašich osobných údajov. Spoločnosť LJDM, s.r.o. bude tieto práva dodržiavať do takej miery, do akej jej to dovolia jej právne záväzky.

Spoločnosť LJDM, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje ako krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, krajinu trvalého pobytu a ďalšie informácie, ktoré jej používatelia webovej stránky dobrovoľne poskytnú. Poskytnuté osobné údaje budú spracované za účelom dodania informácií a služieb, ktoré požadujete, ako aj na marketingové a obchodné účely a vývoj. Spoločnosť LJDM, s.r.o. smie poskytnúť osobné údaje tretím stranám sídliacim v USA alebo v inej krajine, napríklad distribútorovi našich produktov za účelom spracovania objednávok a splnenia vašich požiadaviek.

Spoločnosť LJDM, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za spôsob ochrany osobných údajov ani za obsah externých webových stránok, na ktoré vedú prepojenia z tejto webovej stránky.

LJDM, s.r.o. môže kedykoľvek zrevidovať podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov tým, že ich aktualizuje.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým spoločnosť LJDM, s.r.o. spracováva vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať.