Muži s plnou mocou

Československo, 1988, 62+55 min
Hodnotenie ČSFD
Muži s plnou mocou
zdroj: ČSFD

Popis

Obraz vývinu slovenskej politiky v poslednom roku existencie Rakúsko-Uhorska. Film sleduje vedúce osobnosti spoločenského života, ktoré na seba brali zodpovednosť za politické rozhodnutia v tomto prevratnom období. Šlo predovšetkým o predstaviteľov vtedajšej Slovenskej národnej strany a Sociálno demokratickej strany Uhorska. Dramaticky zobrazuje zámery slovenskej politickej reprezentácie na začiatku novej epochy národnej a štátnej samostatnosti. V centre udalostí stál ružomberský lekár Vavro Šrobár a ďalší poprední slovenskí politici ako: Matúš Dula, Milan Hodža, Jozef Škultéty a iní.

Hrajú

Úplné obsadenie a štáb

Réžia

Plagáty

Muži s plnou mocou

Recenzie

Najnovšie filmy v kinách

0 filmov