Mario Adorf

Tento herec se narodil 8. září 1930 v Curychu jako syn ženatého jihoitalského chirurga a svobodné německé matky. Ta opustila se synem Itálii a usadila se v Mayen/Eifel, v jediném místě, kde měla příbuzné. Svého otce viděl jen jednou v životě, a to pouhých deset minut. Mario tedy vyrůstal v malém městě Mayen a navštěvoval tam také školu.V roce 1950 nastoupil po maturitě na univerzitu v Mohuči, kde studoval filosofii, divadelní vědu a další předměty. Studium germanistiky a filosofie nedokončil. Jedno ale věděl určitě: chtěl se stát učitelem, předávat znalost a vychovávat. V roce 1953 pokračoval ve studiu v Curychu a přišel také do styku se studentským divadlem. Zde sbíral své první divadelní zkušenosti jako statista a asistent režie. Od roku ... (VIAC)

Mario Adorf

Najnovšie filmy v kinách

0 filmov